• wt.. lip 16th, 2024

Czym jest plamka żółta?

ByRedaktor

maj 16, 2023

Plamka żółta, znana również jako plamka centralna, jest małym obszarem na tylnej części siatkówki oka, który jest odpowiedzialny za najwyższą rozdzielczość wzrokową.

Jest to obszar zawierający największą liczbę fotoreceptorów, zwanych czopkami, które są kluczowe dla widzenia szczegółowego i rozpoznawania kolorów. Plamka żółta jest najbardziej skoncentrowanym obszarem fotoreceptorów w całej siatkówce.

Czym jest plamka żółta?

Rodzaje chorób związanych z plamką żółtą

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, zwane jako AMD, to schorzenie, które dotyka plamki żółtej i jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku u osób starszych. Jest to postępujące uszkodzenie fotoreceptorów w plamce żółtej, które prowadzi do stopniowej utraty centralnego widzenia. Istnieją dwie formy AMD, sucha stanowi około 90% przypadków zwyrodnienia plamki związane z wiekiem. Charakteryzuje się stopniowym pogorszeniem funkcji plamki żółtej. Jest to wynik gromadzenia się żółtych depozytów, zwanych drusenami, pod plamką żółtą. Druseny prowadzą do zniszczenia fotoreceptorów, co prowadzi do pogorszenia widzenia centralnego.

Mokra AMD stanowi około 10% przypadków zwyrodnienia plamki związane z wiekiem, ale jest główną przyczyną poważnej utraty wzroku. Charakteryzuje się tworzeniem się nieprawidłowych naczyń krwionośnych pod plamką żółtą, które są skłonne do pęknięcia i powodowania krwawień w siatkówce. To prowadzi do utraty komórek fotoreceptorowych i naruszenia widzenia centralnego.
Ten rodzaj schorzenia wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Obecnie dostępne są różne metody leczenia AMD.

W Polsce możemy znaleźć ośrodki kliniczne, które odnoszą sukcesy w leczeniu chorób oczu, dostępna jest bardzo skuteczna terapia AMD, prowadzi ją ośrodek Eye Clinic. Jest to terapia, która skupia się na poprawie wzroku w przypadku choroby polegającej na zwyrodnieniu plamki żółtej postępującej z wiekiem.