• sob.. kwi 13th, 2024

Pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego — kiedy ją rozważyć i jak przygotować na nią dziecko?

ByRedaktor

maj 23, 2023

Wizytę u dziecięcego psychologa warto zaplanować, gdy zauważymy w zachowaniu dziecka niepokojące sygnały lub też gdy chcemy po prosu sprawdzić, czy jego rozwój emocjonalny i intelektualny przebiega prawidłowo. Takie spotkanie często bywa stresujące nie tylko dla dzieci, ale również i dla ich rodziców. Dlatego też warto wiedzieć, jak przebiega konsultacja, w jaki sposób przygotować się do spotkania i kiedy w ogóle warto się na nie zapisać.

Kiedy warto zapisać dziecko do psychologa?

Wizytę u psychologa dziecięcego warto rozważyć przede wszystkim wówczas, gdy w zachowaniu dziecka nastąpiły diametralne zmiany. Ważnym sygnałem alarmowym dla rodzica powinno być również nagłe obniżenie ocen w szkole, niska samoocena i porównywanie się do rówieśników, ale także i trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadmierny wstyd lub agresja w tego rodzaju relacjach. Źródłem cennych spostrzeżeń mogą być też inne osoby ze środowiska dziecka. Będą to przede wszystkim nauczyciele, ale także i pozostali członkowie rodziny, którzy zauważają pojawiające się u młodego człowieka niepokojące sygnały.

Wizyta u psychologa dziecięcego zalecana jest też rodzicom z trudnościami wychowawczymi oraz osobom planującym rozstanie, rozwód czy separację. Dzięki rozmowom ze specjalistą, dziecko z pewnością zrozumie więcej, a regularne spotkania pomogą mu przetrwać najtrudniejszy okres w życiu rodziny. Wielu rodziców decyduje się również na wizyty profilaktyczne. Dzięki nim można sprawdzić, czy rozwój pociechy przebiega prawidłowo, zapewniając jej jednocześnie wsparcie w codziennych wyzwaniach i problemach.

Pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego – jak się do niej przygotować?

Przed wizytą warto dokładnie przemyśleć, na co chcemy zwrócić uwagę specjalisty i co mu przekazać. Pomocne w tym względzie mogą okazać się notatki, zawierające wszystkie najważniejsze informacje. Na konsultację należy zabrać również dokumenty dotyczące dziecka. Będzie to np. opinia ze szkoły czy opinie psychologiczne, jeśli takie były już wydane.

Z reguły pierwsza konsultacja przybiera formę spotkania z rodzicami. W jej trakcie psycholog przeprowadza szczegółowy wywiad, dotyczący zarówno zdrowia pociechy, jak i niepokojących zachowań. Na spotkaniu omawiany jest też plan pracy i liczba sesji, w trakcie których specjalista będzie dążyć do wyznaczonego wspólnie z rodzicami celu. Warto podkreślić przy tym, że wszystkie informacje, przekazane psychologowi w trakcie konsultacji, są chronione tajemnicą zawodową.

Jak wyglądają konsultacje psychologiczne dzieci?

Wstępnym etapem konsultacji będzie nawiązanie prawidłowej relacji, pomiędzy specjalistą i dzieckiem. Pierwsze spotkania mogą odbywać się w towarzystwie rodzica. Jest to zalecane zwłaszcza wówczas, gdy jego pociecha doświadcza lęku separacyjnego. Sporym wyzwaniem dla psychologa będzie dobranie metody oddziaływania do potrzeb i problemów konkretnego dziecka. Rodzice z kolei powinni powstrzymać się przed zadawaniem dziecku pytań, związanych z przebiegiem sesji. Takie działania sprzyjają nawiązaniu pozytywnej relacji i stworzeniu spokojnej, bezpiecznej atmosfery spotkań.

Jak wygląda diagnoza u psychologa dziecięcego?

Na ogół kilka sesji wystarczy, by psycholog mógł prawidłowo zinterpretować problemy i trudności u dziecka oraz wskazać ich źródło. Taka obserwacja będzie z kolei podstawą do dalszych zaleceń. Wsparcie może przybierać formę terapii indywidualnej lub grupowej – również tej rodzinnej, choć niezwykle istotna będzie też praca z dzieckiem w domu. Takie wielokierunkowe działania wpływają w istotny sposób na poprawę funkcjonowania młodego człowieka w obszarze, w którym pojawiły się zaburzenia. Warto podkreślić, że wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – WWRD, o którym więcej przeczytać można na stronie https://terapiadzieci.slupsk.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/. to realne wsparcie dla malucha i jego rodziny w pokonywaniu trudności i eliminowaniu nieprawidłowych zachowań w okresie od ich wykrycia, do rozpoczęcia nauki szkolnej.